Spółka RUA BONITA sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garncarskiej 3/7, jest spółką celową z kapitałem portugalskim, powołaną do życia specjalnie dla realizacji założenia inwestycyjnego przy ul. Ślicznej. 

RUA BONITA SP. Z O.O. Ul. Garncarska 3/7, 31-115 Kraków (pon-pt 9-17)

Tel. +48 12 6290840  www.ruabonita.pl 

Wpis do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XI Wydz. Gosp. KRS, pod nr. 0000365033, NIP: 6762427154, REGON: 121325688, Kapitał zakładowy: 26 000 000 PLN

Spółka została  została zarejestrowana w Polsce w 2010  roku jako podmiot umożliwiający zagranicznym inwestorom działalność inwestycyjno – holdingową na polskim rynku nieruchomości. W związku z trudną sytuacja gospodarczą w Portugalii oraz brakiem możliwości inwestycyjnych na rodzimym rynku, podmioty portugalskie dysponujące dużym zapleczem kapitałowym, poszukują możliwości inwestycyjnych na rynkach zagranicznych. 

Polska i Portugalia to dwa kraje, które nie tylko łączy pierwsza litera nazwy państwa i członkostwo w Unii Europejskiej, lecz wielka historia i perspektywy intensywnego rozwoju. Portugalczycy mówią o sobie, że są narodem brandos costumes – łagodnych obyczajów, co jest określeniem dobrze oddającym ich podejście do życia i ludzi. Serdeczność, otwartość, wrażliwość na piękno, zwłaszcza przyrodę i architekturę, sprawiają, że zjednują sobie przyjaciół pod każdą szerokością geograficzną. Ta otwartość i chęć odkrywania nowych miejsc, przyciągnęły do Polski inwestorów z najodleglejszego krańca Europy, z miejsca skąd wypłynęły portugalskie karawele by odkrywać nowe lądy i gdzie według poety Luisa de Camões, „ziemia kończy się, a zaczyna morze” .... 

 
 
Inwestycja Rua Bonita ul. Śliczna 34 B
Kraków


     

Monika Knap
kierownik biura sprzedaży
T: +48 668 226 454
m.knap@ruabonita.pl

Jarosław Wieczorek
Obsługa posprzedażowa
T: +48 606 386 955

bok@ruabonita.pl

 

 

  • lokalizacja